Disclaimer en privacy statement

Privacy- en cookieverklaring

Theoreasy verwerkt van de bezoekers van deze website persoonsgegevens. Theoreasy vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Theoreasy is ervoor verantwoordelijk om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. In deze privacyverklaring leg ik uit hoe ik met de privacywetgeving omga. In deze privacyverklaring ga ik in op de gegevens die ik van jou verwerk via deze website.

Contactgegevens van Theoreasy
Theoreasy, geregistreerd onder KvK 37092251, is gevestigd aan de Burgemeester Versteeghsingel 25B te 1135 VW te Edam.

Functionaris voor de gegevensbescherming
Mocht je vragen hebben over deze privacy- en cookieverklaring, dan hoor ik het graag. Vragen over je privacy kun je mij, Anna Pauzenga, stellen via theoreasy@gmail.com.  

Waarom en welke gegevens ik van jou verwerk
Ik verwerk diverse soorten gegevens van jou, waarvan ik de gegevens altijd rechtstreeks van jou heb gekregen. Je kan hierbij denken aan jouw contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en emailadres.

Wij verwerken onder meer de volgende gegevens van bezoekers van deze website:

  • telefoonnummer, e-mailadres;
  • websitebezoek en klikgedrag;
  • IP-adres;
  • duur en tijdstip van het bezoek van de website;
  • gebruik van social media.

Theoreasy verwerkt je persoonsgegevens onder meer voor de volgende doelen:

  • contact opnemen om in te gaan op vragen;
  • het verbeteren van de website.

Geautomatiseerde besluitvorming

Theoreasy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Theoreasy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Theoreasy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als ik je gegevens niet meer hoef te bewaren, zal ik deze verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Theoreasy verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je persoonsgegevens verwerken (voor de online cursussen werk ik samen Course Flow, www.course-flow.com) in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens. Theoreasy blijft verantwoordelijk voor deze inhoudelijke verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Theoreasy.nl maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. De cookies worden gebruikt voor:

  • Webstatistieken: Theoreasy gaat gebruik maken van Google Analytics om de website(s) te analyseren. Op basis daarvan kunnen wij de sites verbeteren en aanpassen aan de behoefte van bezoekers. Dit is nu dus nog niet het geval.
  • Remarketing: naast webstatistieken gaat Theoreasy ook gebruik maken van cookies voor remarketing doeleinden. Deze gegevens worden gebruikt om bijvoorbeeld onze doelgroep gerichter te kunnen bereiken met online communicatie.

Je kunt eventueel het gebruik van cookies zelf uitschakelen op je eigen computer. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van de browser is te vinden onder Help in de toolbar van de meest gebruikte browsers. Let op: Het is mogelijk dat je na het uitschakelen van de cookies niet alle mogelijkheden van onze website(s) kunt benutten.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Theoreasy neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij via theoreasy@gmail.com.  

Jouw rechten als bezoeker van deze site

Wij stellen jou graag in staat om gebruik te maken van jouw wettelijke rechten die je hebt onder het privacyrecht. Dit betekent dat je altijd een verzoek kan indienen om inzage te krijgen in de gegevens die ik van jou verwerk.

Daarnaast kan je ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of geheel te wissen uit de systemen van Theoreasy. Je hebt altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Als je mij verzoekt om jouw gegevens te beperken of te wissen, zal ik toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houd ik mij aan de wettelijke vereisten en kijk ik bijvoorbeeld of ik geen wettelijke plicht heb om de gegevens te bewaren. Daarnaast heb je het recht om te vragen om de gegevens die ik over jou verwerk aan jou over te dragen aan jou of aan een andere organisatie. 

Als je een van deze rechten wilt uitvoeren, dan kan je een schriftelijk verzoek mailen naar theoreasy@gmail.com, ter attentie van Anna Pauzenga.

Indien jouw probleem volgens jou niet goed wordt opgelost, dan kun je je melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen
Theoreasy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor een update. De laatste wijziging van dit privacyverklaring was op 9 juni 2020.